A MOHOSZ egységes jegytervezetének bevezetése miatt a 2018 évi területi engedélyek várhatóan 2018 január második felétől lesznek elérhetőek!


A 2017-es területi engedélyek 2018. január 31-ig érvényesek.


ÁLLAMI HORGÁSZJEGY ÉS A FOGÁSI NAPLÓ!
Érvényes: a kiállítás napjától a következő év január 31. napjáig.


Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig kötelesek leadni annál a szervezetnél, amelynél az állami horgászjegyüket kiváltották, vagy a következő évi állami horgászjegyet váltani szándékoznak.


A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.


A hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is váltható állami horgászjegy, de ebben az esetben az állami horgászjegy díja a díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, azaz 4000 forint, díjmentességben részesülő személyek esetén az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg, azaz 2000 forint.


TISZTELT HORGÁSZOK!

Jogosulatlan halászattal, horgászattal, továbbá az állami halőri szolgálat feladatvégzését érintő bejelentésüket az alábbi e-mail címen tehetik meg: allamihalor@nebih.gov.hu

A bejelentéshez az alábbi adatok megadását kérjük.

- Megye, település, vízterület (lehetőség szerint pontos, -
víztérkód) megnevezése
- Bejelentő neve (nem kötelező)
- Címe (nem kötelező)
- Elérhetősége (telefon, e-mail cím) (nem kötelező)
- Bejelentett adatok megadása (ki, hol, mikor, mit?)


ÓVJUK ÉS VÉDJÜK VIZEINKET!